Alla vinstkombinationer utbetalas i slutet av spelrundan

Kasino

Alla vinstkombinationer utbetalas i slutet av spelrundan. Gratisspinnfunktioner spelas med samma insats och samma antal valda linjer som spelrundan som aktiverade funktionen – om inte annat sägs. Insatsen kan inte ändras under en pågående spelrunda. För ytterligare information vänligen se spelreglerna.

1. Befälhavare på fiskefartyg från tredjeland eller deras ombud ska om möjligt på elektronisk väg före landning eller omlastning till myndigheterna i den medlemsstat vars utsedda hamnar eller landningsplatser de utnyttjar lämna in en deklaration med uppgift om den mängd fiskeriprodukter uppdelade efter art som ska landas eller omlastas samt datum och plats för varje fångst denna. Befälhavarna eller deras ombud ska ansvara för riktigheten i dessa deklarationer.

Wildbonusen Fire Starter (eldverktyget): Om Fire Starter-symbolen visas på position 1 (överst) på hjul 3 startar wildbonusen Fire Starter. FIRE STARTER-symbolen visas endast på hjul 3. Draken sprutar eld över alla positioner på hjul 3 och alla positioner på hjul 3 förvandlas till wildsymboler. Spelet ger endast utbetalning när alla positioner på hjul 3 förvandlas till wildsymboler. Wildbonusen sparas till efterföljande snurr. Om symbolen Treasure (skatten) visas någonstans på hjulen, när wildbonusen är aktiv, sparas wildbonusen till nästa snurr.

Copyright© 2012 subaru-design All Rights Reserved.